(Uitleg) Calculator

In het bovenste segment onder CALCULATOR komt het getal te staan wat je intikt in deze gratis online rekenmachine.
In het segment linksonder kies je het getal wat je wilt intikken. (bv 7)
De punt gebruik je voor cijfers achter de komma. (links onder) (bv 8.5)
Gebruik de - voor negatieve getallen (links onder)
Vergeet EXP bij deze eerste eenvoudige oefeningen.
rekenvoorbeeld tik in: 8 + 7.5
Tik in de =
Uitkomst is 15,5 zoals je ziet.
Het gehele geheugen van deze rekenmachine maak je leeg met AC (all clear), altijd bij een nieuwe berekening.
Het laatst ingetikt. Dit geheugen maak je leeg met C. (clear)


/ dit teken staat voor delen ================voorbeeld: 12 / 4 = 3
* dit teken staat voor vermenigvuldigen. ===voorbeeld; 4 * 3 = 12
+ dit teken staat voor optellen. =========== voorbeeld: 27 + 2 = 29
- dit teken staat voor aftrekken.============ voorbeeld: 3 - 2 = 1
ander voorbeeld: 12 / 3 - 3 + 20 =21 /// betekent /// 12gedeeld door3 min3 plus20 is: 21

Succes en leer zelf met deze eenvoudige rekenmachine om te gaan.

 

Terug naar de index , Duurste auto , Goud zoeken , De juiste tijd , Modehuizen , Appelflap , Parijs